لطفاً چند لحظه صبر نمایید ...

كرم اكسيدان ٣٪؜

دسته بندی:
رنگ مو
 
فروش توسط سی نام
آماده ارسال از انبار سی نام

♻️کرم اکسیدان تونی پرفکت ♻️

(ویژن گرید )

در1000میلی لیتر:


✔️12%,9%,6%3%

درصد کرم اکسیدان هانکته ایست که

تاثیر زیادی درنتیجه نهایی کارآرایشگران

حوزه موخواهد داشت ،

لذاکرم اکسیدان ها به عنوان یک عضو

جدانشدنی ازآرایش رنگ مونقش مهمی

دررنگ پذیری وحتی ترکیبات ایجادشده

دررنگ هادارند.

کرم اکسیدان هادرواقع فعال کننده رنگ

مو،دکلره و...

می باشند .

به جرات می توان گفت که سلامتی و

جلوگیری ازاسیب موهادرگروانتخاب

صحیح کرم اکسیدان هادرهنگام رنگ

نمودن موهاست.

اگرمی خواهید به مدل های سه بعدی

رنگ مودست پیداکنید حتمادرنقاط

تیره وروشن موها به شماره کرم کسیدان

وزمانی که برای قرارگیری موادروی مو

باید اختصاص دادتوجه نمایید .

کرم اکسیدان های تونی پرفکت قابل

استفاده وترکیب باانواع رنگ موها

می باشند.

علاوه برترکیبات ویژه ای که جهت

پایداری ومحافظت ازموها دارامی باشند

اززبری وشکنندگی ان هانیز جلو گیری

می نماید.


✔️این کرم اکسیدان باآب اکسیژنه گرید

بهداشتی تولید شده است .